“İHL meslek liselerinden ayrılsın”

“İHL meslek liselerinden ayrılsın”

TÜRKONFED 10. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Yönetim  Kurulu Başkanı Celal Beysel “Meslek liseleri ile ilgili olarak ne zaman bir adım atılsa, İHL duvarına toslamak hüzün verici” dedi.

 

TÜRKONFED 10. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Yönetim  Kurulu Başkanı Celal Beysel “Meslek liseleri ile ilgili olarak ne zaman bir adım atılsa, İHL duvarına toslamak hüzün verici” dedi.

 

“Ekonominin Yeni Dar Boğazı, Yetişmiş Ara Eleman: Mesleki Ve Teknik Eğitimde Yeni Politikalar” konulu 10. TÜRKONFED Zirvesi Adana’da gerçekleştirildi. TÜRKONFED tarafından hazırlatılan ve mesleki ve teknik eğitimin finansmanıyla ilgili öneriler getiren bir rapor da Zirve’de kamuoyuna sunuldu.

 

Zirvede konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, meslek liseleri ile ilgili çalışmaların imam hatip liseleri duvarına çarpmasının hüzün verici olduğunu söyleyerek, “Biz sanayici ve işadamları olarak üretimin ve verimliliğin çok önemli bir unsuru olan mesleki teknik eğitime bu yüzden yeterince odaklanamıyoruz” dedi.  Beysel  sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Teknik bir meslek sahibi olup, rekabet ortamında çalışan iş dünyasına ara eleman yetiştirme amacını güden bir eğitim felsefesinin, din eğitimiyle aynı platformda tartışılmasının Türkiye’ye zarar verdiği anlaşılmalıdır artık. Bu iki konunun birbirinden ayrılması gerektiği çok açık. Biz, toplumun din eğitimi ihtiyacı da gözardı edilmeden, imam hatip liselerinin yalnızca din adamı yetiştirmek üzere özel bir statüde değerlendirilmesini öneriyoruz. İHL konusunun eğitimin geneline ilişkin tartışmaları, alınacak kararları yolundan saptırmamasını arzu ediyoruz.”

 

TÜRKONFED Başkanı mesleki teknik eğitimde yapılması gereken iyileştirme çalışmaları  için hazırladıkları finansman önerilerini de şöyle açıkladı:

 

“Finansman önerilerimiz arasında işsizlik sigortası fonu kaynaklarının kullanılması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektör ve yerel kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak kaynak yaratma kapasitesini geliştirmesi, mesleki eğitimin kaynak yapısının sanayicilerin katılımını teşvik edecek şekilde geliştirilmesi ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kaynaklarının mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik kullanması gibi konular var.”

 

TÜRKONFED’in Zirvesi’ne katılan TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı da konuşmasında Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimi için yapması gerekenlerle AB uyum sürecinin gereklerinin mükemmelen örtüştüğünü, bu nedenle AB ile ilişkilerdeki dönemsel krizlerin, reformların yavaşlamasına yol açmaması gerektiğini söyledi. Eğitimin en temel konuların başında geldiğini vurgulayan Sabancı, “ancak bu konuda olumlu şeyler söyleyebilmekten uzağız”dedi. TÜSİAD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Oysa, ülkemizde eğitimin ekonomik gelişime yapabileceği katkının en üst seviyeye taşınması  gerekiyor.  Örneğin,  mesleki  ve  teknik  eğitim  sisteminin,  sanayi  ve hizmet

 

sektörleri için yüksek nitelikli ara kademe insan gücü yetiştirmesine bugün şiddetle ihtiyaç var. Bu amaçla meslek okullarının kalitesinin iyileştirilmesi, meslek okulu- istihdam ilişkisinin etkin şekilde kurulması ve mezunların iş hayatına atılmalarının desteklenmesi gerekiyor.”

 

TÜRKONFED Zirvesi’de Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Jan Nahum ve Stirling Üniversitesi, Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü Prof. Michael Osborne da konuk konuşmacı olarak yer aldılar.

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Mehtap Çakıroğlu Grup 7 İletişim

Telefon: 0212 2921313/ 0532 236 05 02

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 17 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon altında toplanan 86 dernek ile; 150 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 45 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaşık 9000 iş insanını temsil ediyor.

Paylaş: