Süleyman Onatça'nın TKYD Kurumsal Yönetim Seminerleri İstanbul Lansmanı Konuşma Metni

Süleyman Onatça'nın TKYD Kurumsal Yönetim Seminerleri İstanbul Lansmanı Konuşma Metni

Değerli Başkanlar ve Değerli Konuklar, TÜRKONFED adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Konuklar,

TÜRKONFED olarak, Türkiye’nin dört bir köşesinde faaliyet gösteren 11 bin iş insanını temsil eden, bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden bir tanesiyiz. Bünyemizde bulunan 17 federasyon altında toplanan 134 dernek ile,  iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktayız. Böylece, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yürütmekteyiz.

Üyelerimizin önemli bir bölümünü ise bildiğiniz gibi KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’ler ülkemizin en önemli ekonomik aktörlerinden bir tanesi. Türkiye’nin kuvvetli ve sürdürülebilir bir büyüme süreci içine girmesinde, rekabet gücünün artmasında KOBİ’lerin son derece önemli bir rolü var. TÜRKONFED olarak, KOBİ’lerin dünya ekonomik sistemine entegrasyonunun sağlanması ve kurumsallaşmasını ana çalışma alanlarımızdan biri olarak görüyoruz.

Bu noktada kurumsallaşma konusunun önemine değinmek isterim. Şirket içi demokratik katılım kanallarının açık olduğu, keyfilikten uzak, hukuka ve kurallara bağlı, şeffaf yönetim anlamına gelen kurumsal yönetim, ülkemizde her geçen gün daha çok sayıda şirket tarafından uygulanıyor. Bunda da hiç kuşkusuz Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin de çok önemli bir rolü var.

Üyelerimizin önemli bir kısmını oluşturduğu KOBİ’lerimiz ise ağırlıklı olarak aile  şirketleridir. Ataerkil yönetim tarzı, profesyonelleşme  oranının düşük kalmasının önemli bir sebebidir. Bunun sonucunda yönetim kararlarında katılım, demokratik yönetim, hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi konular arzu edilenin altındadır.

Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki, kurumsal yönetim sayesinde kaynaklar daha verimli yönetilebiliyor, finansman kaynaklarına ulaşım kolaylaşıyor, yatırım güvenilirliği gibi temel konularda olumlu gelişmeler oluyor. Böylece, firmalar sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşabiliyorlar…  KOBİ’lerimizin ihtiyacı olan da tam olarak bu… Sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşmak…

Değerli Konuklar,

TÜRKONFED olarak, bu bakımdan Kurumsal Yönetim Derneği’nin Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesi’ni çok önemsiyor ve bu projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje, kurumsal yönetim ilkelerini Türk ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine yakınlaştırma çabasının bir ürünüdür. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2003 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje, Kurumsal Yönetim Derneği’nin  on yıllık tecrübesi ile hazırladığı rehber yayınları ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlıyor. Böylece ülkemizin kalkınmasında önem arz eden kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu açıdan TÜRKONFED olarak, çalışma alanlarımızı pek çok yönüyle destekleyen bu projeye destek vermekten son derece mutlu olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

Değerli Konuklar,

Sözlerime son vermeden önce, bizleri bir araya getiren Sayın Muharrem Yılmaz’a da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Yılmaz bu işbirliğinin tahsisinde şüphesiz ki en önemli rolü oynamaktadır. Muharrem Bey’e, kalkınmanın en büyük unsurlarından olan kurumsallaşma kültürünü ülkemize tanıttığı için tekrar teşekkür ediyor ve başarıyla yürüttüğü başkanlık görevinde gerçekleştirdiği projeler için tebrik ediyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum.

Paylaş: