Süleyman Onatça'nın BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE YEREL AĞI GENEL KURULU Konuşması

Süleyman Onatça'nın BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE YEREL AĞI GENEL KURULU Konuşması

Birleşmiş Milletler’in Değerli Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yerel Ağı Genel Kurulu’nda sizlerle birarada olmaktan son derece mutluyum.

Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED’in Başkanı olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

TÜRKONFED olarak bugün, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atacağız. 11 binden fazla iş insanını temsil eden bir kurum olarak, altına imza attığımız bu sözleşmenin, sorumlu iş yapış kültürümüze çok önemli bir değer katacağına yürekten inanıyorum.

Değerli konuklar,

Bugün küreselleşen dünya düzenini, “risk, güvensizlik ve belirsizlik” kelimeleri tanımlıyor. Ne yazık ki geleceğimizi “güven” değil, “belirsizlik” şekillendiriyor.

Öte yandan küreselleşme, küresel iklim değişikliği, yoksulluk, işsizlik, dışlanma, insan hakları ihlalleri, iç savaşlar, terör, refah uçurumu, enerji ve gıda alanlarındaki riskler ve bölgesel eşitsizlikler gibi birçok soruna ve sosyal adaletsizliğe de işaret ediyor.

Ancak küresel krizlerin ihtiyacı, yine küresel çözümlerdir. İşte bu nokta karşımıza çıkan Küresel İlkeler Sözleşmesi, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, küresel sorunlara çözüm üretmek için sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi bu amaç doğrultusunda dünyaya karşı sorumluluklarımızı  dört ana eksende belirliyor: İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele…

Bu dört ana eksen, ‘sürdürülebilir kalkınma ve kapsamlı bir küresel ekonomi’yi sağlama adına hem özel sektöre, hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına pusula tutuyor.

TÜRKONFED olarak bizim de ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında sorumluluğumuz bulunuyor. Bu sorumluluğumuzu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin altına imza atarak bir kez daha teyit ediyoruz.

Dünyanın en büyük gönüllü ağı Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak, sözleşmenin  tüm ilkelerini tüzüğümüzün bir parçası haline getirdik. Bu ilkelerin, TÜRKONFED olarak başlıca çalışma alanlarımızdan biri olan bölgesel kalkınma vizyonumuza ve çalışmalarımıza katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin işletmelere, daha kurumsal ve güçlü bir yapıya kavuşmaya katkıda bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’de üyemiz olan ve aynı zamanda sanayinin en güçlü aktörleri olan KOBİ’lerimizin ihtiyacı olan tam da budur…

Küresel ilkelerin yol göstericiliğinde, KOBİ’lerin dünya ekonomik sistemine entegrasyonu ve kurumsallaşması, Türkiye’nin de büyüme sürecine katkıda bulunacaktır.

Sözleşmeye geçtiğimiz yıllarda imza atmış olan üyemiz Sektörel Dernekler Federasyonu ve birkaç derneğimiz dışında Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış üye federasyonlarımızın bu ilkeleri benimsemesini sağlayarak ilk adımı atacağız. Üye federasyonlarımızla birlikte “Küresel İlkeleri” Anadolu’daki iş insanlarına yayacağız.

Biz Türkiye’nin iş insanları olarak, geçmişte de benimsediğimiz bu ilkeleri ülke geneline yayarak, çözüme katkımız olmasını istiyoruz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Paylaş: