TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça'nın Albania-Greece-Turkey Business Forum Konuşması

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça'nın Albania-Greece-Turkey Business Forum Konuşması

İş dünyasının değerli temsilcileri, Değerli katılımcılar,

Arnavutluk-Yunanistan-Türkiye İş Forumuna hoş geldiniz… TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bu güzel ülkede bizleri büyük bir misafirperverlikle ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz.

Değerli kurumların işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin, Türkiye - Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesine vesile olmasını diliyorum. Türkiye ve Arnavutluk’taki yatırım fırsatlarının aktarılacağı bu forumun iki ülkenin değerli iş insanları ve girişimcileri açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Değerli Konuklar,

TÜRKONFED olarak, Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütüyüz. Konfederasyonumuz, 17 federasyon ve 134 derneği çatısı altında topluyor. Aynı zamanda 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan ve 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan 11 binden fazla iş insanını temsil ediyor.

Bugün ülkemdeki 11 bin iş insanının ortak çağrısını sizlere ulaştırmak için sizlerle birlikteyiz. Biraz sonra arkadaşlarım, Türkiye’deki yatırım fırsatlarıyla ilgili bir de sunum yapacaklar. Bu sunumun sizlere ışık tutacağına inanıyorum, biz de TÜRKONFED olarak sizleri can kulağıyla dinlemeye hazırız.

Değerli konuklar,

TÜRKONFED olarak temel görevimiz, Türkiye gündemini ilgilendiren konularda iş dünyasının ortak sesi olmak… İş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkarak çözümler sunmak. Bu bağlamda sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmaya, iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini, karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışıyoruz.

Konfederasyon olarak öncelik verdiğimiz konuların başında KOBİ’lerimiz geliyor. Ekonomimize hayat veren KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek, rekabet güçlerini artırmak, küresel pazarlara   entegrasyon   süreçlerini   hızlandırmak amacıyla, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz, elbette daha iyi iş ve yatırım ortamının olduğu, ekonomisi güçlü bir Türkiye…

Türkiye, 2001 krizinden sonra hem makroekonomik reformları hızla hayata geçirdi hem de iş ortamını düzeltmek için önemli adımlar attı. Bu sayede, 2009 yılında tüm dünyanın yaşadığı şokun ardından sonra dahi güçlü bir ekonomik performans sergilemeyi başardı.

Bunun sonucu olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir bir seviyeye yükseltti.

Türkiye’nin büyüme, rekabet gücü, kişi başı gelir gibi göstergeleri, kendi grubundaki ülkelerden zaten daha iyi bir seviyedeydi. Türkiye’nin orta vadedeki güçlü büyüme dinamikleri, zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı, bankacılık sektörünün sağlamlığı, zaten düşük olan kamu borcunun azalma eğilimi, ekonominin yumuşak bir inişe geçmesiyle yakın dönem makro finansal risklerin azalmış olması bu sonuçta etkili oldu.

Önümüzdeki dönemde ekonomimizin ve sanayimizin rekabet gücünü iyileştirecek mikro ve makro reformlarla, yatırım ortamının daha da iyileşeceğine inanıyoruz. Bu anlamda 2013  yılından umutlu olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Dünyanın dev ekonomileri küresel finansal piyasalardaki sarsıntılarla boğuşurken, ayakta durmayı başarmış olan güçlü ekonomimiz, şimdi yatırımcılarını bekliyor. Özellikle önümüzdeki dönem, Türkiye – Arnavutluk arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek açısından önemli fırsatlar barındırabilir…

Bu vesileyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerimizin geçmişine de kısaca değinmek isterim.

Arnavutluk’un 1992 yılında yeni bir demokratik rejimle birlikte dış dünyaya entegre olmaya ve kalkınma yönünde önemli adımlar atmaya başlaması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de başlangıcı oldu. Bu dönemden sonra Türkiye ile olan ikili ekonomik ilişkiler dikkat çekici bir oranda gelişti, Türkiye, Arnavutluk’un önemli ticari ortaklarından biri haline geldi.

Arnavutluk, son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla birlikte daha liberal hale geldi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar açısından daha çekici oldu. Uygulanan ekonomik reformların sonucunda ortaya çıkan ekonomik gelişme ve hızlı büyüme oranları Arnavutluk’un Balkanlarda model bir ülke olduğunu ortaya koyuyor. “Bu durum, ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik bir köprü yaratıyor…”

Arnavutluk’u sektörel açıdan ele alırsak, gelişmekte ve hızlı büyümekte olan her ülke gibi Arnavutluk'ta da inşaat sektörü önemli bir konumda yer alıyor. Ülkenin ihracat gelirlerinin büyük bir kısmını tekstil ve ayakkabı sektörleri oluşturmakla birlikte, gıda işleme de imalat sanayinin önemli sektörlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ticaret alanındaki en önemli artış ise toptan/perakende satışlar ve otomobil alışverişlerinden kaynaklanıyor.

2008 yılında Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ise iki ülke arasındaki ticarette bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten sonra ticaretimiz ciddi bir ivme kazanmış ve toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 400 milyon dolara ulaşmıştır.

Bugün Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir bölümünü Türkiye’nin ihracatı oluşturuyor. Arnavutluk’a 2009 yılında 5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişken, geçtiğimiz yıl bu rakam 126 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye’nin son dönemde Arnavutluk’taki yatırımlarının toplam değeri ise 1,5 milyar avroya yaklaşmıştır.

İki ülke arasındaki ticaret memnuniyet verici olmakla birlikte daha iyi seviyelere getirilmesi için ortaklaşa gayret göstermeliyiz.

Gelecekteki Türkiye – Arnavutluk işbirliklerinin filizlenmesi için bugün toprağa bir tohum atıyoruz. Bu tohum başta komşumuz Yunanistan olmak süregelen ekonomik ilişkilerin bölgeye yayılmasıyla büyüyecektir.

Biz 11 bin iş insanını temsil eden TÜRKONFED olarak bu tohumu filizlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Türkiye’nin dört bir yanındaki iş insanlarına Arnavutluk’taki iş ve yatırım imkanlarını anlatmak için gayret sarf edeceğiz…

Aynı zamanda sizleri de ülkemizde hizmetler, ticaret ve imalat sektörlerinde 3 milyondan fazla KOBİ ile işbirliğine davet etmekten mutluluk duyuyorum

Bu forumda emeği geçen herkese başta partnerimiz UBCCE olmak üzere tüm katılımcı kurumlara teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Paylaş: