Erhan Arslan

Genel Sekreter Yardımcısı

Doktora adayı ve Avrupa Birliği dış politikası uzmanı olan Erhan Arslan lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü onur derecesi ve birincilikle tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünden üstün başarı ve birincilik ile aldı. 2013 yılında Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet Queen Mary Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü üstünlük derecesi ile tamamladı, tez çalışmasını ise AB’nin Arap Baharı Dönemi Dış Politikası konusu üzerine yaptı. Doktora çalışmalarına ise Koç Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmektedir. 2015-2019 arasında ders anlatımı ve proje desteği gerçekleştirdi.

2012-2013 yıllarında uluslararası eğitim alanında uzmanlık ve proje koordinatörlüğü yapan Arslan, 2016-2018 yılları arasında Turkish Policy Quarterly’de yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Sivil toplum alanında TÜRKONFED ve SEDEFED öncesinde Co-Opinion Network’ünün kurucu üyeliğini yapmıştır. Çeşitli araştırma projeleri, akademik proje ve dereceleri farklı dönemlerde Toplum Gönüllüleri Vakfı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Koç Üniversitesi ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmıştır. Uluslarararası İlişkiler alanında yayınları mevcuttur.

TÜRKONFED çatısı altında SEDEFED Genel Sekreter Vekilliği görevini üstlenmekte, “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” ve “KOBİ’ler için Gümrük Birliği” projelerini koordine etmiştir.