Kaan KİZİROĞLU

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi

Kaan  KİZİROĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)-İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahip olan Kaan Kiziroğlu’nun ODTÜ’den İnşaat İşletmesi Yüksek Lisansı, Bilgi Üniversitesi’nden MBA ve Galatasaray Üniversitesi’nden Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı olmak üzere toplam üç yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.  

Kaan Kiziroğlu 2009 senesinden beri kurumsal finansman sektöründe faaliyet gösteren Servo Capital’in kurucusu ve Yönetici Direktörüdür. Servo Capital öncesinde, Abu Dhabi Devlet Fonu ortaklığı Mubadala GE Capital'in Türkiye ofisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve Genel Müdürlüğü'nü; Credit Suisse’in Türkiye ofisinde Başkan Yardımcılığı ve Fitchratings’in Türkiye ofisinde Direktörlük görevlerini yürütmüştür. 

Servo Capital’de yatırım bankacılığının çeşitli konularında aktif olarak çalışan Kiziroğlu; finansman ve sendikasyon aranjmanı, operasyonel iyileştirme ve finansal yeniden yapılandırma, girişim sermayesi yatırımları, finansal kriz yönetimi, şirket alım & satımı (M&A), gayrimenkul alım & satımı ve aile ofisi yönetimi konularında tecrübe sahibidir. Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere bankacılık ve sermaye piyasalarından finansman temini konusunda deneyimlidir. 

Türkiye’deki aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için en önemli konulardan biri olan kurumsallığın ailenin kurumsallaşması ile gerçekleşebileceğine inanmakta olup, her aile şirketinin sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için, iyi ve işleyen bir hissedarlar sözleşmesine sahip olması gerektiğine inanan Kiziroğlu TÜSİAD ve TKYD üyesi, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği'nin İstanbul il Eş Başkanıdır.