Hakan Demir

Ekonomi Uzmanı

İstanbul’da doğan Hakan Demir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İktisat lisans derecesini ald. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde yüksek lisansa başlayan Demir, Post-Keynesyen İktisat ve Endojen Para Arzı konusu üzerine tez çalışmasını sürdürmektedir. Hanehalkı borçlanması üzerine akademik çalışmaları vardır. Demir, stajyerlik döneminden sonra profesyonel hayatına banka operasyon yetkilisi olarak başlamış olup şu an TÜRKONFED bünyesinde Ekonomi Uzmanı olarak görev almaktadır.