Dr. Betül Çelikkaleli

Genel Sekreter Yardımcısı

İzmir’de 1978 yılında doğan Betül Çelikkaleli, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Jean Monnet Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkileri Bölümünde yüksek lisans yaptı. Tez araştırması için 2001 yılında bir süre Brüksel’de kalarak AB kurumlarında incelemelerde bulundu. 2002 yılında Londra Westminster Üniversitesi’nde, “Uluslararası Teoriler ve AB” konulu yaz okulu programına katıldı. Doktora derecesini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi AB Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yüksek lisans tezini “AB’de Kurumsal Yapılanma ve Eşleştirme (Twinning) Projeleri” konusunda yazan Betül Çelikkaleli’nin doktora tezi “Avrupa Birliği’nde Ekonomik Çıkarların Temsili ve Meşruiyet İlişkisi: Sosyal Taraflar Açısından Bir Değerlendirme” başlığını taşıyor.

2004-2010 yılları arasında, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) bünyesinde önce Avrupa Birliği Uzmanı sonrasında Genel Sekreterlik görevlerini yürüten Betül Çelikkaleli 2010 yılından bu yana, TÜRKONFED’de Bölgesel Yapılanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı olarak, bölgesel kalkınma, Avrupa Birliği’nde ekonomik çıkar örgütleri, sivil toplum örgütlerinde yasal - idari yapılanma ve kapasite artırımı konularında çalışmalar yapıyor.