TÜRKONFED: “Vergi Affı KOBİ'ler İçin Can Simidi Olabilir"

TÜRKONFED: “Vergi Affı KOBİ'ler İçin Can Simidi Olabilir"

Türk ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerin ödeme sorunları yaşadığı bir dönemde gündeme gelen vergi affının “can simidi” olduğunu belirten Kadooğlu,  vergisini düzenli ödeyen KOBİ’ler için de “adaletli bir vergi sistemi”nin uygulanması gerektiğini vurguladı.

2 Ağustos 2016- Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen 22.07.2016 tarih 1310 sıra sayılı “Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile vergi borçlarına yapılandırma getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, özellikle ülke ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lerin, getirilecek düzenleme ile rahat nefes alacaklarını söyleyerek, adil her düzenlemeyi konfederasyon olarak desteklerini açıkladı. Özellikle dünyada yaşanan krizin gelişmekte olan ülkelere yansımasının ağır sonuçlar doğurabildiğine işaret eden Kadooğlu, işletmelerin kriz dönemlerinde finansal açıdan sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Piyasalarda işler durgunlaştığında, bundan en fazla finansal yapıları kırılgan, karlılık marjları düşük, riskleri yüksek olan KOBİ’ler olumsuz etkileniyor. Geçtiğimiz dönemde, gerek düşen büyüme, gerekse TL’nin değerinde görülen dalgalanma, küresel terör ve ekonomik krizin etkilerinin devam etmesi birçok KOBİ’nin mali yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırdı. Hiçbir şekilde kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı finansman sıkıntısına düşmüş, son dönemde yaşanan ve bizim dışımızda gelişen olumsuz atmosfer nedeniyle siparişleri iptal edilmiş, TL’nin değerindeki aşırı oynaklık nedeniyle zarar yazmış KOBİ’lerimiz var. Bu nedenle bugün gündemde olan vergi affının birçok KOBİ için bir can simidi olacağı açıktır” dedi.

Vergi ödemelerini zamanında yapamayan KOBİ’lerin üzerine eklenen cezalar ile borçlarını ödeyemez duruma geldiğini hatırlatan Kadooğlu, aftan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yararlanacak olmasının KOBİ’ler kadar kısa vadede ekonomimiz içinde bir can simidi olduğunu ifade etti. Vergisini zamanında ödeyemeyen işletmeler için olumlu bir adım olarak gündeme gelen vergi affının, öte yandan vergisini zamanında ödeyen KOBİ’ler için bir haksızlığa dönüşmemesi gerektiğini de vurgulayan Kadooğlu, konfederasyon olarak önerilerini de şöyle aktardı: “Vergi affı genel olarak pozitif bir ortam yaratacaktır. Bundan kuşku duymuyoruz.  Bu nedenle vergisini zamanında ödeyememiş işletmeler için olumlu olan bu vergi affı,  öte yandan, vergisini zamanında ödemiş KOBİ’ler için ise büyük bir haksızlık anlamına geliyor. Vergisini belki de kredi kullanarak ödeyen, bu konuda hassasiyet sergileyen işletmelere haksızlık yapılmaması adına önerimiz, SGK prim ödemelerinde uygulanan yöntem olacaktır. SGK primlerini zamanında ödeyen işletmelerin kullandığı indirim avantajı, vergi kalemlerinin tamamında uygulanabilir.”

“ADALETLİ BİR VERGİ SİSTEMİ GETİRİLMELİDİR”

Sadece vergi affı ile adaletli bir sistem inşa etmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Kadooğlu, TÜRKONFED olarak vergi ödememenin değil, vergiyi zamanında ödemenin ödüllendirilmesi gerektiğini savunduklarının altını çizdi. 24 bin 100 iş insanı ve 40 bini aşkın şirketi temsil eden bir iş dünyası örgütü olduklarını belirten Kadooğlu, kurumlar vergisini düzenli ödeyen firmalara vergi indirimi sağlanmasının da adaletli bir yaklaşım olacağını sözlerine ekledi.

Beş yıl boyunca düzenli olarak vergisini ödeyen kurumların, beşinci yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 18 indirilmesi önerisini dile getiren Kadooğlu, “Özendirici bir sistemin yerleştirilmesi, KOBİ’lere yönelik vergilerde avantajlar sağlanması gerekmektedir. Beş yıl düzenli vergi ödeyen kurumlara beşinci yıldan itibaren kurumlar vergisi yüzde 18 olarak uygulanabilir. Bu oran takip eden her iki yıl da yüzde 1 azaltılarak maksimum yüzde 15’e indirilebilir. Firmanın herhangi bir yılda zarar beyan etmesi veya herhangi bir vergi kaybı cezası yemesi durumunda kazandığı indirim hakları kaldırılabilir. KOBİ’lerin halka açılmalarının önündeki engellerden biri kayıt dışı çalışma ortamıdır. Daha fazla sayıda KOBİ’nin halka açılması için ilk 10 yıl kurumlar vergisi indirimi sağlanması doğru olacaktır. Bu sayede kayıt dışı kalmak yerine, halka açılma tercih edilebilir” dedi.

Bölgesel kalkınma konusunun da vergi kapsamında ele alınması gerektiğini ifade eden Kadooğlu, bölgesel teşviklerde desteklenecek sektörlerin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2’ye göre belirlenmesi ve destek oranlarının bölge içindeki illerin gelişmişlik durumuna göre tespit edilmesinin de önem taşıdığını söyledi.

Paylaş: