TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu: “Yeni Anayasa'nın Ön Koşulu Toplumsal Uzlaşmadır"

TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu: “Yeni Anayasa'nın Ön Koşulu Toplumsal Uzlaşmadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 25 Temmuz’da (dün) gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde, Yeni Anayasa yapım süreciyle ilgili siyasi partilerin uzlaşı yolunda irade beyan etmelerini önemsediğini söyleyen TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, “TÜRKONFED olarak, Yeni Anayasa’ya Doğru raporumuzda dile getirdiğimiz katılımcı demokrasi ve uzlaşı kültürünün bu irade beyanı ile hayata geçmesi en büyük beklentimizdir. Toplumun ayrıştıran değil, uzlaştıran bir siyasete ihtiyacı vardır” dedi.

26 Temmuz 2016-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün gerçekleştirilen liderler zirvesinde siyasi parti liderlerinin, darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin ortaya koyduğu sağduyu ve uzlaşıyı devam ettireceklerine dair ortaya konan iradeyi önemsediklerini belirten TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Demokrasilerde uzlaşı kültürü önemlidir. Toplumun artık ayrıştıran değil, uzlaştıran bir siyaset diline ihtiyaç vardır. Dün ortaya konan tablo ülkemiz ve milletimiz açısında demokrasinin her alanda içselleştirilmesinde önemli bir adımdır” dedi.

“Demokratik, laik, çağdaş bir hukuk devleti, Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Askeri darbeler, muhtıralar ve kalkışmalar öncelikle demokrasiye, cumhuriyetimize ve millet iradesine karşı girişimlerdir” diyen Kadooğlu, 15 Temmuz gecesi ülkemizin, demokratik laik cumhuriyetin sonunu getirebilecek çok tehlikeli bir saldırıyı, tüm kesimlerin sağduyusu sayesinde atlattığını vurguladı.

Demokrasiye ve millet iradesine inanan tüm kesimlerin, her koşul ve şart altında demokrasiye sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Kadooğlu, şunları söyledi: “Toplumun farklı kesimleri arasında yakalanan uzlaşının, siyasi partilerimiz tarafından demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi çağdaş bir devletin temel taşlarının sağlamlaştırılması, birlik ve beraberliğimiz ile toplumsal barışın korunması noktasında devam ettirilmesi gerekmektedir. Dün yaşanan olumlu tablo bu yolda önemli bir eşiktir. Toplumsal uzlaşının, siyasi partiler vasıtasıyla korunması ve kalıcı hale getirilmesi ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için önemli bir kazanım olacaktır.”

“TOPLUMSAL UZLAŞMA, DEMOKRATİK REJİMLERİN VAZGEÇİLMEZİDİR”

Ülkemizin “Orta Demokrasi Tuzağı”ndan çıkışının anahtarının katılımcı bir demokrasi kültüründen geçtiğini belirten Kadooğlu, toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği, çok sesli, çok renkli, çok kültürlü, katılımcı bir anayasanın hazırlanmasının, iç barışın tesis edilmesine, birlik ve beraberliğin perçinlenmesine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

TÜRKONFED’in 2015 yılı Aralık ayında Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi” raporunu kamuoyu, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile paylaştığını hatırlatan Kadooğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında siyasi partilerin uzlaşı ile Yeni Anayasa’nın yapım sürecinde ortak bir irade beyan etmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kadooğlu şöyle devam etti: “Çok sesli, çok renkli, çok kültürlü yapımızı, Yeni Anayasa çalışmalarına yansıtmalıyız. Uzlaşı ile çoğulculuğun esas olduğu mesajını vermeliyiz. TÜRKONFED gibi iş dünyası örgütleri ve düşünce kuruluşları ile sivil toplumun, ekonomik ve demokratik kurumların sağlıklı işleyebilmesi için denetçi ve gözlemci bir rol üstlenmeleri de bu süreçte faydalı olacaktır. Yeni Anayasa’ya Doğru raporumuzda, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın dün söylediklerine TÜRKONFED olarak imzamızı atıyoruz. Zira bu düşünceleri uzun bir süredir her platformda söylem ve eylemlerimizle dile getirmiştik. Yeni Anayasa’ya Doğru raporumuzda demokrasinin kurumsallaşması ve toplumsal her alanda uygulanması için bir Türkiye Demokrasi Haritası sunmuştuk.”

Ülkemizin demokrasi çıtasını yükseltmek, iç barışı tesis etmek, toplumsal sorunlarımızı birlikte yaşama ve katılım kültürü ile çözmek için Yeni Anayasa yapım sürecinde TÜRKONFED olarak katkılarının kararlılıklar süreceği mesajını veren Başkan Kadooğlu, demokrasiyi ve millet iradesini savunurken; hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, erkler ayrılığı, Yeni Anayasa ve AB’ye tam üyelik sürecinin destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Paylaş: