TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu; “KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM GÜÇLENİR”

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu; “KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM GÜÇLENİR”

TÜRKONFED İDK Komisyonu, Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nin ikinci toplantısı “Güçlü Kadın, Güçlü Ekonomi” temasıyla BASİFED ve EGİKAD ev sahipliğinde İzmir’de düzenlendi. Toplantının açılışına katılan TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, “Kadın güçlenirse, toplum güçlenir. Kadının iş hayatına katılımı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve demokrasinin en önemli göstergesidir” dedi.

2 Haziran 2016- Kadının işgücüne katılımı, sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve İş dünyasında kadın konusuna odaklanan çalışmalarıyla da bilinen TÜRKONFED, İzmir’de geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu tarafından geliştirilen “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” ikinci toplantısı, BASİFED ve EGİKAD ev sahipliğinde, 1 Haziran 2016 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda düzenlendi. Yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı / İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, BASİFED Başkanı Levent Akgerman ve EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu açılış konuşmalarıyla katıldı.

Bölgenin başarılı iş kadınlarının da ödüllendirildiği toplantıda, başarılı kadın girişimciler de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kadınların işgücüne katılımının önemine vurgu yapılan toplantıda; sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik büyümenin ve gelişmiş bir demokrasi-ekonomi ilişkisinin kadınların katılımı ile daha hızlı gerçekleşeceğinin altı çizildi. Toplantıda, ayrıca Hürriyet Ege Yazarı Ayçe Dikmen’in moderatörlüğünde “Güçlü Kadın, Güçlü Ekonomi” paneli düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında ise Devlet Eski Bakanı Işılay Saygın, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi / SUTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger ve ARKAS Holding CEO’su Önder Türkkanı yer aldı.

KADINLARA SİYASET ÇAĞRISI

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hem belediye başkanlığı ve milletvekilliği hem de bakanlık yapan Işılay Saygın’ı örnek göstererek İzmirli kadınlara “siyasete girin” çağrısı yaptı. En çok kadın çalıştıran ve kadına en çok yetki veren kurumların başında geldiklerine değinen Kocaoğlu, kadınların sivil toplum örgütleri ve meslek odalarında önemli görevler üstlendikleri kadar siyasetin içerisinde yer almadığına dikkat çekti. Kocaoğlu,  “Ülkeyi yönetenler siyasetçiler. O yüzden kadınların siyasette aktif olması gerekiyor. Bugün kabinede 27 bakandan sadece biri kadın. İzmirli kadınlarımız için Işılay Saygın gibi çok başarılı bir örnek var. Dileğim, İzmirli kadınlarımızın siyasette daha fazla yer almasıdır” diye konuştu.

“EŞİTSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Ekonomi ve demokrasinin temellerinin kadınların toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımına bağlı olduğunu belirten TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu,  kadının sosyal ve ekonomik alanda yer alması için kültürel ve zihinsel değişimlerin yaşanması gerektiğinin altını çizdi. Kadooğlu, “TÜİK verilerine göre erkeğin ekonomimizdeki yeri yüzde 72 iken kadınların yüzde 32’dir. Aynı zamanda kadınların istihdam oranı yüzde 27 iken, İzmir’de yüzde 37’dir. Türkiye’de kadınların istihdam oranı oldukça düşük. Buna yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak İzmir’e baktığımızda kadınların istihdam oranı Türkiye ortalamasının üstündedir. Özellikle işveren kadınlarımıza baktığımızda Türkiye ortalaması yüzde 10 iken, İzmir’de yüzde 12 ile gene Türkiye ortalamasının üstündedir. Kadınların güçlendiği yerde toplumlar güçlenir” diye konuştu.

Kadınların iş hayatındaki varlığının kalkınmanın en önemli göstergesi olduğunu belirten Kadooğlu, şunları söyledi: “Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır. Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesinin, ekonomik yaşam ve iş dünyasında yer almasının önemi büyüktür. Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli unsurlarından biridir. Her alanda olduğu gibi, bu noktada da, bir kültürel ve zihinsel değişimin başlaması gerekmektedir. Kadının olmadığı yerde üretim olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz. Her şeyden önemlisi demokrasi olmaz.”

Kadınların iş hayatına katılımı kadar sosyal ve toplumsal hayatta ve siyasette de etkin olması gerektiğinin altını çizen Kadooğlu, toplumun yarısının kadın olduğu ülkemizde pozitif ayrımcılıktan çok eşitlik ilkesine öncelik verilmesinin önemine değindi. “Bu eşitlik ise öncelikle, bireylerin yetiştiği aile ortamında başlar. Yani kadının iş hayatına katılımına giden yolların, önce kendi ailemizde başlaması ve bu kültürün benimsenmesi, gelecek kuşaklar açısından gereklidir” diyen Kadooğlu, “Kadının toplumsal statüsü ve iş dünyasına katılımı noktasında elbette birtakım olumlu gelişmeler yaşandı. Ancak bugünün dünyasında, ülkemizde, kadınların toplumdaki yeri, sağlığı ve statüsünü belirleyen göstergeler, özlenen, olması gereken seviyeye henüz ulaşamadı. Kadınların iş dünyasında, kaynaklara ulaşma ve etkin kullanma açısından yaşadığı eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir” diye konuştu.

“KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMI DESTEKLENMELİDİR”

Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla sekiz milyonu aşan çalışan kadının olduğunu söyleyen TÜRKONFED Başkan Yardımcısı / İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, çalışan kadınların yüzde 32’sinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde istihdam edildiğini söyledi.  Prof. Dr. Açık, “Kadın istihdamının en yüksek olduğu iller; Denizli, İzmir, İstanbul, Kırklareli iken, en düşük olduğu iller ise Şırnak, Ağrı, Bitlis, Van ve Siirt’tir. Mart 2015 verilerine göre, kadın kamu çalışanı sayısında yüzde 41,4 ile İzmir ilk sırada yer almaktadır” dedi.

Ülkemizde, çalışan kadınların çok önemli bir bölümünün tarım ve hizmet sektöründe; emek yoğun iş kollarında, kayıt dışı ve düşük ücretli olarak çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Açık, konuşmasına şöyle devam etti: “Kadınlar, tüm eğitim düzeylerinde aynı işi yapan erkeklere göre daha düşük ücret almaktadır. Kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmekle birlikte, işgücüne katılım oranları maalesef düşüktür. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen; kadının niteliksel gelişiminin yetersizliği ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması bu düşüşün önemli nedenlerinden biridir. Kadının işgücüne katılımını desteklenmesi gerekmektedir.”

“KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ BİR ZORUNLULUKTUR”

Kadınların, her sektör ve her düzeyde, ekonomik yasamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmeleri gerektiğini vurgulayan BASİFED Başkanı Levent Akgerman, “Güçlü ekonomilerin yapılandırılması; daha istikrarlı ve adil toplumların oluşturulması; kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan hakları anlamında, üzerinde uluslararası mutabakat sağlanmış hedeflere ulaşılması; kadınların, erkeklerin, ailelerin ve toplumların yasam kalitelerinin yükseltilmesi; şirket yönetim ve hedeflerinin saygınlaştırılması için; kadının güçlendirilmesi yerine getirilmesi gereken temel bir zorunluluktur” dedi.

Kadınların istihdam oranının artırılması kadar kalifiye işgücü gerektiren, saygın bir işte çalışmalarının önünün açılmasının da önemle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu hatırlatan Akgerman, şöyle devam etti: “Çünkü iyi bir iş, iyi bir eğitim demektir. Eğitimli ve çalışan bir kadının aile yaşantısında da olumlu etkileri olacaktır. Dolayısıyla iyi eğitim almış ve çalışan bir kadın, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çok önemli bir aktördür. Türkiye'de kadının iş hayatına katılımının önündeki en önemli engellerden biri de mevzuattır. Kadınların çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri kreş altyapısının bir an önce kurulması ve kadının çalışmasını teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi şarttır.”

“İZMİR KADINI ÇAĞDAŞLIĞIN SEMBOLÜ”

Türkiye’nin çağdaş, ileri ve eğitimli kadınları olarak İzmirli kadınların sembol olduğunu ifade eden EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu da, “İzmir’de kadınların bu kadar önemli olması bir tesadüf değildir. Türkiye’nin çağdaş, ileri ve eğitimli bir kadınını temsil eden İzmirli kadın sanatçılar, İzmirli kadın yazarlar, İzmir’in kadın girişimcileri ve İzmir’in çalışan kadınları her gün başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Geçtiğimiz gün gazetelerde yer alan İzmir’in kadın itfaiyecileri de buna çok güzel bir örnektir. İzmir’de kadının bu kadar önde olması tesadüf değildir. Efsanelerde İzmir’de şehir kuran Amazon kadınları liderleri ‘Zmirna’nın ismini bu kente vermişlerdir. Zmirna adı zaman içinde çeşitli dil ve ağızlardaki farklılaşma ile bugünkü İzmir’e dönüşmüştür. Görüldüğü gibi bu kent adını da amazon kadınlarını liderinden almıştır. Bu nedenle toplantımızın İzmir’de yapılması tarihten gelen bir zorunluluktur. Kadınların siyasette daha aktif ve etkili olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınların siyasetteki yerini ele aldığımızda 26 bakanlıktan 1 bakanlığın kadın olduğunu görürken 550 milletvekili içerisinde 80 milletvekili kadın. Bu nokta da kadınların seçilecek noktalarda aday gösterilmesi ve bunun bir politika haline gelmesi gerekir” dedi.

Toplantı sonunda başarılı kadın girişimciler Dilek Soylu ve Hatice Nur Uzgenç’e plaketleri TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu tarafından verildi. 

Paylaş: