Diyarbakır, 1.Ekonomi Kadın Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Diyarbakır, 1.Ekonomi Kadın Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen 1.DİKAD Ekonomi Kadın Zirvesi, iş, siyaset ve sivil toplum dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. TÜRKONFED ve üye federasyonu DOGUNSİFED desteği, üye derneklerinden DİKAD tarafından düzenlenen zirvenin kapanışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapıldı. Zirve kapsamında, Doğu Anadolu bölgesinde kadının istihdamının önündeki engeller ve kadının ekonomiye katılımının artırılmasında çözüm önerileri mercek altına alındı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve üyesi Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGUNSİFED) desteği ile üye derneklerinden Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından ilki düzenlenen Ekonomi Kadın Zirvesi, iş, siyaset ve sivil toplum dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Diyarbakır ve çevresinde kadınların ekonomik hayatın içinde daha fazla yer alabilmesini sağlamak ve istihdama katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak üzere çalışmalar yürüten DİKAD’ın ev sahipliğindeki zirvenin açılış konuşmalarını DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, TÜRKONFED Başkan Vekili Ali Eroğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Zirvenin kapanış konuşması da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından gerçekleştirildi.

“Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi"

Zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkan Vekili Ali Eroğlu, kadınların sadece pozitif ayrımcılık değil, tam eşitlikle adil bir şekilde iş hayatına katılımlarının büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratacağını belirtti. Eroğlu, “Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33’ler seviyesinde seyrederken, AB ortalamasının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu da hatırlatmak isterim. Son 10 yılda kadın istihdamını da yüzde 7 artıran ülkemizin, toplumun yarısını oluşturan kadınları, sadece pozitif ayrımcılık değil tam eşitlikle, adil bir şekilde iş hayatına katması durumunda, büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratmak mümkün görünüyor. Bugün, dünyada işgücünün yüzde 40’ını kadınlar oluşturmaktadır. 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağı düşünülüyor. İşgücü açısından, kadın-erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 25’ine denk gelirken; kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkıyor” dedi.

Ülkemizde, kadınların kayıt dışı çalışma oranlarının erkeklere göre daha yüksek bir seviyede bulunduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi: “Kadınları kayıt dışı çalışmaya iten en önemli etken olan eğitim seviyesi yetersizliğini ortadan kaldırmak gerekiyor. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı; lise altında yüzde 53’ken, lise mezunlarında yüzde 25, meslek lisesinde yüzde 20 ve üniversite mezunlarında yüzde 4’e geriliyor. Bir kız çocuğuna verilecek eğitimin sonraki kuşaklarda hem kültürel hem zihinsel hem de ekonomik olarak mucizevi bir katkısı bulunuyor. Eğitimde okullaşma oranları ile birlikte kaliteyi artıracak politika kararları, bölgesel kalkınmayı pozitif etkilerken, ülkemizin rekabet gücünü de yükseltecektir. Her işin başı eğitimdir sözünü, eyleme geçirecek bir iradeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçmektedir. Güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomi; güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir.”

“501 kadın kendi işini kurdu"

DİKAD olarak 70’in üzerinde üyeleriyle kadınların iş gücüne daha fazla katılımı için sorunları tespit ettiklerini, raporlar hazırlayarak çözüm önerileri sunduklarını, saha çalışmaları yürüttüklerini ve kadınlara yönelik meslek atölyeleri düzenleyerek girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verdiklerini ifade eden DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, şunları söyledi: “Ancak bizim için en önemli konu hem girişimcilik eğitimi verdiğimiz kadınların, eğitim sonrasındaki durumlarını takip edebilmek hem de Diyarbakır’da girişimcilik ekosistemi ile ilgili veriler elde edebilmekti. Bu doğrultuda, sonuçlarını Zirvemizde açıklamak üzere, KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış 550 kadın ile görüşerek "Diyarbakır'da Kadın Girişimciliğinin Durumu Saha Araştırması’nı gerçekleştirdik. Araştırmanın sonuçlarına göre 2012'den bugüne kadar ilimizde 501 kadın, 139 erkek kendi işini kurdu. Yine 2018 yılında Diyarbakır'da 1.916 erkek ve 1.249 kadının KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aldı ve 2010-2018 döneminde söz konusu eğitimi alan kişilerin yüzde 36'sını kadınlar oluşturdu. Araştırmamıza göre eğitim alıp işini kuranların yüzde 31'ini kadınlar oluşturuyor. Diyarbakır'da KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası ile HİBE başvurusunda bulunmuş kişilerin yüzde 96'sı ise olumlu yanıt almış. KOSGEB Verilerine göre, Diyarbakır'da bu sertifika ile işyeri açanların ilk 2 yıl içindeki zorunlu takip sürecinde, yüzde 92'si işyerini faal tutabilirken, yüzde 8'i kapatmakta. Girişimci kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunları sorduğumuzda, yüzde 25'inden ev işi, çocuk bakımı ve işi beraber yürütmek yanıtını aldık. Arkasından yüzde 14 ile maddi sıkıntılar, yüzde 13 ile anlayışsızlıkla karşılanmak geldi. Yaptığımız araştırmada kadınların yüzde 42'si gelecek beklentisini ise 'Kendi iş yerini kurmak' olarak açıkladı. Bu veri de bölgemizin potansiyelini gözler önüne seriyor. DİKAD olarak bizim öncelikli hedefimiz elbette kadın istihdamının önündeki engellere çözüm üretebilmek. Araştırmamızın da ışık tuttuğu tüm bu engellere, düzenlediğimiz zirve ile ışık tutabilmeyi, kamunun dikkatini çözüm noktasında buraya çekebilmeyi ve el birliği ile bölgede iş hayatında kadın kimliğinin güçlendirilmesi için harekete geçilmesini sağlayabilmeyi amaçlıyoruz.”

Zirveye ve oturumlara yoğun ilgi

Zirve kapsamında ayrıca, ‘Bölgesel Kalkınma Politikaları’, ‘Marka Kadınlar’ ve ‘İş Dünyası ve Sivil Toplumda Kadın’ konulu 3 oturum düzenlendi. Oturumlara; Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Elazığ İş Kadınları (ELİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Yılmaz, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucusu Tülin Akın, YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, İş Kadını Filiz Bedirhanoğlu, YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere ve YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt gibi Türk iş dünyasının önde gelen yöneticileri konuşmacı olarak katıldı. Zirveye konuşmacıların yanı sıra katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi.  

 

 

Paylaş: