Yerel Kalkınmanın Anahtarı Kapsayıcı İş Birlikleri!

Yerel Kalkınmanın Anahtarı Kapsayıcı İş Birlikleri!

Yerel kalkınma politikaları kapsamında çözüm önerileri geliştirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla TÜRKONFED ve CIPE iş birliğinde düzenlenen “Yerel Kalkınma Webinar’ları”, “Savunuculuk” temasıyla başladı. Açılış konuşmalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in yaptığı etkinlikte, zorlu süreçlerin kapsayıcı iş birlikleriyle aşılabileceğine dikkat çekildi.

24 Mart 2021 / İstanbul – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi” kapsamında düzenlenen “Yerel Kalkınma Webinar’ları”, “Savunuculuk” temalı etkinlikle başladı. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun, yerel kalkınma politikalarına yönelik ortak ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirilmesi ile farkındalık yaratılmasını amaçlayan webinar serisindeki ilk etkinliğinin ev sahipliğini, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (İÇASİFED) üstlendi. Açılış konuşmalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in yaptığı webinar’da ayrıca, “Yerel Kalkınmada İş Dünyası ve Örgütlerinin Rolü” başlıklı bir panel düzenlendi.

Mansur Yavaş: “İş insanlarının fikirlerine ihtiyacımız var”

Katılımcılık ve ortak akıl kavramlarına verdikleri önem ile imkanlar ve yetkiler içerisinde gelen tüm talepleri gerçekleştirdiklerini, iletişime, yeni fikirlere karşılıklı değer katacak projelere birlikte imza attıklarını anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu zorlu günlerin yalnızca dayanışma, birlik ve beraberlik ile aşılacağına canı gönülden inanan biri olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş insanlarının fikirlerine, taleplerine ve gücüne ihtiyacı olduğunun altını çiziyorum. Çünkü bu zorlu süreçte yaşanan sorunları ne bir sektör ne bir belediye ne bir bakanlık ne de tek başına hükümet çözebilir. Bu süreci en az hasarla aşmak istiyorsak bir araya gelerek, rasyonel çözümler üretmeli ve bunları hemen uygulamaya koymalıyız” diye konuştu.

Göreve gelmeden önce öğrencinin, köylünün, çiftçinin, esnafın, üreticinin, iş insanının kısaca tüm paydaşların mutlu olacağı, refah seviyelerinin artacağı bir kent hayal ettiğini vurgulayan Yavaş şunları söyledi: “Zorlu pandemi sürecine ve henüz göreve başlayalı iki yıl olmasına rağmen bu doğrultuda birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızla olduğu gibi sanayicilerimizle de sık sık bir araya geliyor, taleplerini dinliyor, yerel yönetimin yetkileri dahilinde tüm taleplerine olumlu dönmeye çalışıyoruz. Böylece yakında iş insanlarının arasında ya da yanında yer alacak gençlerimiz de daha mutlu bir ortamda yetişiyor. Tarımsal üretimimizi artırıyor, hizmet sektörünün ayakta kalmasına katkı sağlıyor ve sanayicilerimizle ortak projeler geliştirebiliyoruz.”

Mehmet Akyürek: “Yaptığınız iş doğru ise çekinmeden ısrarcı olmak ve savunmak önemlidir”

İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek, iş insanları derneklerinin başkanlarının önder olmanın yanı sıra öncü olduklarına da dikkat çekerek, “OSİAD, İÇASİFED, TÜRKONFED ve ANADOLU OSB’nin kurucuları arasında yer alan ve iş insanları ile birlikte gönüllü çalışmalar yürüten biri olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmanın, üretmenin ve istihdam sağlamanın işin en keyifli yanı olduğuna inanıyorum” dedi. OSB’nin kuruluş aşamasında, bir merkezi idare yetkilisiyle yaşadığı diyaloğu aktaran Akyürek, “İdari yetkili bana, ‘neden ısrarla kuruyor ve savunuyorsunuz’ dedi. Ben de kendisine, ‘çocuklarınıza iş vermek için’ cevabını verdim. Ardından kamudan destek almayacağımıza dair taahhütname de imzaladım. Kısacası yaptığınız iş doğru ise çekinmeden, yılmadan devam etmek, ısrarcı olmak ve savunmak önemlidir. Bunun sonucu kesin başarıdır. Pandemi döneminde de işletmelerde durağanlık söz konusu iken işle daha çok ilgilenme zamanım oldu. Yenilikçi çalışmalar, iyileştirmeler yaptık. Ertelediğimiz birçok girişimleri tamamladık. Sonuçta bu yapılanları belgelemek, eserlerle övünmek, örnek teşkil etmek zevklidir ve son derece önemlidir” diye konuştu.

Dr. Yılmaz Argüden: “Kapsayıcılık ve katılımcılık demokrasinin kalitesini artırır”

Açılış konuşmalarının ardından “Yerel Kalkınmada İş Dünyası ve Örgütlerinin Rolü” başlıklı panele geçildi. Gazeteci Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğündeki panelde, “Katılımcı Politika Oluşturma Süreçlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi”ni değerlendiren Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi iş birliği ile hazırlanan “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi”nin bu konuda yol gösterici bir yayın olarak ilgili kurumların kullanımına sunulduğunu söyledi. Dr. Argüden, “Demokrasi yerelde yeşerir. Kapsayıcılık ve katılımcılık demokrasinin ve kararların kalitesini artırır. Bu nedenle kararların oluşum sürecinde kararlardan etkilenecek farklı kesimleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının istişarelere katılımının sağlanması, karar öncesi ve uygulama sonrası veri temelli etki analizlerinin yapılmasına özen göstermeliyiz. Bu şekilde toplumsal karar oluşturma ve karar alma süreçlerimiz sürekli öğrenme ile daha etkili ve kaliteli hale gelir” dedi.

Dr. Bahadır Kaleağası: “Pandemi ötesi hedef daha demokrat, yeşil, dijital, bilimsel ve sosyal bir uygarlık”

Panel kapsamında “İş Dünyası ve Örgütleri için Savunuculuk ve Lobicilik Etkinlikleri”ni değerlendiren Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, pandemi öncesinde küreselleşme sayesinde gezegen sathında para, mallar, hizmetler, insanlar, bilgi, veri, düşünce ve kültür gibi birçok etkenin hareketliliğinin tarihsel açıdan zirvede olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda küresel virüsler riskinin de bu hareketlilik ile tetiklendiğini vurgulayan, bu çerçevede de önümüzdeki dönemi belirleyecek sorunlar ve ilerleme alanlarına dikkat çeken Dr. Kaleağası şunları söyledi: “Yaşam türümüz pandemiden arınmaya çabalarken toplumlar için varoluşsal sorunlar derinleşiyor. Güvenlik, özgürlük, teknoloji, özel alan, milli devlet, uluslararası iş birliği, korumacılık, hareketlilik, petrol fiyatları, yeşil enerji yatırımları, enerji piyasaları, iklim değişikliği ile mücadele ve gelir dağılımı eşitsizliği gibi birçok konuda değişim hızlandı. Yirmi birinci yüzyılda hedef daha demokrat, yeşil, dijital, bilimsel ve sosyal bir uygarlık, ülke, kurumlar, şirketler ve sivil toplum.”

Süleyman Ekinci: “Pandemi sürecinde Türkiye’nin lojistik yönden avantajı ortaya çıktı”

“İş Dünyası Gözünden Katılımcı Süreçler ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi”ni ele alan OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Süleyman Ekinci ise 1991 yılında kurulan OSİAD’ın, üyelerinin katkısıyla organize sanayi bölgesi kurmuş Türkiye’deki ilk dernek olduğunu söyledi. OSİAD’ın, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ettiğinde elde edilen başarının en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Süleyman Ekinci, yerli malı kullanımının yaygınlaştırılması, markalaşma, uluslararası standartlarda ürün üretimi, kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katılması gibi konularda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Pandemi sürecine de değinen Ekinci, “Bu dönemde ülkelerin kendi içlerine kapanmasına bağlı olarak, ham madde temini ve tedarik zincirlerinde bir kopuş yaşandı. Ancak bunlara rağmen, pandemi sürecinde coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin lojistik açısından ne kadar avantajlı olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Webinar’lar farklı konu ve konuklarla devam edecek

“İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi” kapsamında beş farklı modül halinde, beş çevrim içi eğitim ve farklı temalarda üç webinar organizasyonu planlandı. Her ay farklı katılımcılarla devam edecek webinar’larda, savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve doğal afet dayanıklılığında özel sektör-kamu iş birliği gibi farklı konular ele alınacak.

Paylaş: