BASIN BÜLTENLERİ

TÜRKONFED DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖR ANALİZİ VE GÖRELİ ÜSTÜNLÜKLER ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türkiye ekonomik kalkınmasını tabana yayarak sürdürmek zorundadır. Bunun ilk koşulu bölgesel kalkınmanın ülkenin öncelikli gündemi haline gelmesidir. TÜRKONFED, bu perspektifle,...

“Anayasa süreci oldu-bittilerden arındırılmalı”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, yeni Anayasa metninin kamuoyunda etraflıca tartışılması ve tüm kesimlerin görüşleri alındıktan sonra nihai şekline sokulması gerektiğini söyledi....

TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu, İskenderun’da gerçekleştirilen Başkanlar Konseyi’nde mevcut siyasi ve ekonomik durumu değerlendirerek aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına...

Celal Beysel “Sadece teknik e÷itim fakültelerinin yapısını de÷iútirmek, meslek liselerinin önünü açmaya yetmez”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, YÖK’ün teknik eğitim fakültelerinin yapısını de÷iútirerek, uygulamalı teknik bilimler fakültelerine dönüştürme girişimini olumlu bulduklarını,...

“Halkın mesajı: siyasi ve ekonomik istikrar”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel seçim sonrasında yaptığı açıklamada  uzlaşı kültürünü siyasi davranış biçimi haline getirmenin önemini vurguladı. Beysel açılmasında şu görüşleri...

Kadınların İş Dünyasında Güçlenmesi Ülke Refahını Artırır”

TÜRKONFED tarafından düzenlenen “İş Dünyasında Kadın” sempozyumunda, kadınların ekonomideki konumlarının güçlenmesi konusundaki öneri ve bulgular tartışıldı. Sempozyumda konuşan...

TÜRKONFED’den “İş Dünyasında Kadın” Sempozyumu

Kadınların ekonomide hak ettiği yeri almasını sağlamak ve iş yaşamına entegrasyonunu hızlandırılmak amacıyla 2007 yılı temasını “İş Dünyasında Kadın” ilan eden Türk Girişim ve...

“DEMOKRASİYİ DE LAİKLİĞİ DE AYNI ORANDA HAKEDİYORUZ”

TÜRKONFED Başkanlığı’na yeniden Celal Beysel seçildi. Genel Kurul’da konuşan Celal Beysel demokrasi ve laikliğin birbirlerine alternatif veya karşıt kavramlar olarak lanse...