BASIN BÜLTENLERİ

Kışkırtmalara kapılmayalım”

Diyarbakır’daki haince saldırıyı kınayan Beysel, “Sınır ötesi terörle mücadelede elde edilen başarının devamlılığı, kurumların ve toplumun soğukkanlılığını yitirmemesine...

TÜRKONFED 11. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Eskişehir’de gerçekleştirdiği “İş Dünyası’nda Kadın” temalı zirvede, Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasal durumunu da...

“Türkiye reaksiyoner değil aksiyoner olmalıdır ”

Beysel: Reaksiyonlarımızı ülke geneline yaymamalıyız. Artık uzun vadeli stratejiler içinde siyasi, diplomatik ve askeri yönleri birlikte taşıyan bir aksiyon içinde hareket...

Mesleki eğitim ve istihdamda Danimarka modeli inceleniyor

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık başkanlığındaki 7 kişilik bir heyet ile OECD ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip Danimarka’da...

TÜRKONFED DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖR ANALİZİ VE GÖRELİ ÜSTÜNLÜKLER ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Türkiye ekonomik kalkınmasını tabana yayarak sürdürmek zorundadır. Bunun ilk koşulu bölgesel kalkınmanın ülkenin öncelikli gündemi haline gelmesidir. TÜRKONFED, bu perspektifle,...

“Anayasa süreci oldu-bittilerden arındırılmalı”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, yeni Anayasa metninin kamuoyunda etraflıca tartışılması ve tüm kesimlerin görüşleri alındıktan sonra nihai şekline sokulması gerektiğini söyledi....

TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BİLDİRİSİ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu, İskenderun’da gerçekleştirilen Başkanlar Konseyi’nde mevcut siyasi ve ekonomik durumu değerlendirerek aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına...

Celal Beysel “Sadece teknik e÷itim fakültelerinin yapısını de÷iútirmek, meslek liselerinin önünü açmaya yetmez”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, YÖK’ün teknik eğitim fakültelerinin yapısını de÷iútirerek, uygulamalı teknik bilimler fakültelerine dönüştürme girişimini olumlu bulduklarını,...