E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu 13 Temmuz Tarihli Kararını Neden Aldı Neden Kaldırdı?

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13 Temmuz 2018’de, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği m.4/f.3’ün alım işlemleri için uygulanmayacağını belirten bir karar...

Tüketicinin Dikkat Seviyesinin, Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesinde Etkisi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yakın tarihli bir kararında, hedef tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin, markalar arasındaki iltibas ihtimali...

Ceza Yargılamalarında Makul Süre Koşuluna ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi

2012 yılından itibaren vatandaşlar, anayasal(veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınmış) temel hak ve özgürlüklerinin...

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler için Belirlenen Yeni Kriterler

Kamu Gözetim Kurumu uzun zamandır kendisinden beklenen düzenlemeyi gerçekleştirerek 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan...

Sınaî Mülkiyet Kanunu Kapsamında Muvafakatname Uygulaması

Sınaî Mülkiyet Kanunu ile uygulamaya giren muvakatname mekanizması, eski tarihli kullanılmayan markaların varlığı nedeniyle başvuruları reddedilen...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.