E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Yurt Dışından İlaç Temini Usulünde Yapılan Son Değişiklikler

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmayan ilaçlara hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda; söz konusu ilaç,...

Markaların İdari İptalinde Son Gelişmeler!

Markalara karşı sunulan iptal talepleri bakımından inceleme yetkisinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT” veya “Kurum”) geçmesini düzenleyen...

Dava Şartı Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmamanın Sonuçlarına İlişkin İptal Hükmü

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (“HUAK”) dava şartı arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi uyarınca, taraflardan birinin...

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Son Değişiklikler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (“Değişiklik Kararı”), 6 Nisan 2024 tarihli Resmi...

Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Yönetmelik Taslağı, Standart Sözleşmeler ve Bağlayıcı Şirket Kuralları Kılavuzları Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yapılan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler çerçevesinde yurt dışı veri...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.