E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Ticaret Unvanı Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder Mi?

Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının...

Yapay Zekânın Buluş Sahipliği ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Derinlemesine Bir Analiz

Son zamanlardaki hukuki tartışmalarda, yapay zekâ tarafından üretilen buluşların patentlenebilirliği tartışmalı hale gelmiştir. Tarih boyunca yalnızca...

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Bazı Zarar Kalemlerinin Dikkate Alınmayacağına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Uygulama Tebliği”) 26 Aralık 2020...

Rekabet Kurumu Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Taslağı’nı Yayınladı

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 4. maddesi; rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları yasaklamaktadır....

Reklam Kurulunun Erişim Engelleme Yetkisi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13.09.2023 tarihli ve 2022/70 E. ve 2023/152 K. sayılı kararıyla, 6502...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.