E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğünde Gelişmeler

Veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Veri...

Türk Patent Hukukunda “Makullük” (plausibility) Kavramı ve Patent Hükümsüzlüğü Davalarındaki Yeri Hakkında Değerlendirmeler

6769 sayılı Türk Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında bir patentin hükümsüzlük sebepleri, numerus clausus (sınırlı sayı) ilkesine göre sayılmıştır....

İnternet Sitelerinin Hukukumuzda Korunması

Giriş Geçtiğimiz yıllar içerisinde internet, bilgiye erişim ve paylaşım temel fonksiyonlarının ötesinde tüm dünyayı birbirine bağlayan bir nitelik...

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Son Dönemde Vermiş Olduğu Kararlarda Yer Alan Birbirine Bağlılık İlkesi

Uzun yıllar önce verilmiş bir karar ile, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (“ABAD”) Canon kararında “birbirine bağlılık ilkesi” açıkça ortaya...

OTT Hizmetler için Yetkilendirme Yükümlülüğü Geliyor

Gündeme ‘dezenformasyon yasası’ olarak gelen kanun, 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnternet erişimine sahip...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.