E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

OTT Hizmet Sağlayıcılar için Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Gündeme ‘dezenformasyon yasası’ olarak olarak gelen kanun taslağı ile başta İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla...

Tüketici Değerlendirmelerinin ve Tüketici Şikâyetlerinin Yayınlamasına İlişkin Yeni Kurallar

Tüketici değerlendirmeleri ve tüketici şikayetleri, reklam ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu değerlendirme ve şikayetler özellikle...

Türkiye'de Taklitle Mücadele Ederken Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye taklit ürünlerin üretimi ve satışının yanı sıra, bunların transit geçişi bakımından da önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türkiye'ye giriş...

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin İlaçlara Yönelik Yerelleştirme Politikası Hakkındaki Kararını Temyiz Etti

Türkiye’de belirli sağlık hizmetleri sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda, hastalara reçete edilen ilaçların...

Tüketicinin Korunmasına İlişkin Ek Yükümlülüklerin Yürürlük Tarihi Yaklaşıyor

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7392 sayılı Kanun ile, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yer alan pek...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.