E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Madrid E-filing (Elektronik Başvuru) Uygulaması Türkiye’deki Başvuru Sahiplerinin Kullanımına Açıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile WIPO arasındaki işbirliği sonucunda Türkiye, başvuru sahiplerinin uluslararası marka başvurularını...

Aşı Adaletsizliği için Bir Günah Keçisi: Patent Hakları

Tüm insanların sağlığını tehdit eden küresel salgını atlatmak için bir aşı ve tedavinin bulunması son iki yıldır tüm insanlığın birincil ve ortak...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Beklenen Değişiklikler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki (“Kanun”) tartışmalı hükümlerin değiştirilmesini...

E-Tebligata İlişkin SMS veya E-Posta ile Bilgilendirme Mesajı Gönderilmemesi Süreyi veya Tebligatın Geçerliliğini Etkilemez

2019 yılında 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile e-tebligatın yapılacağı kişilerin kapsamı aşağıdakileri de içerecek...

Çevrimiçi Marka İhlali Halinde Mahkemelerin Yetki Alanına İlişkin Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Hukuki süreç Söz konusu hukuki sürecin ilk aşamasında, Türkiye'de marka tescillerine sahip yabancı bir şirket olan davacı, davalının ihlal...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.