E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Telif Hakları Direktifi Avrupa Birliği Konseyi Tarafından Kabul Edildi

Avrupa Birliği'nin dijital çağa ayak uydurmak ve telif hakları korumasının AB üye ülkelerinde uyumlaştırılması amacıyla hazırlanmış olan 2016/0280/COD...

Güncel Yargıtay Kararları Uyarınca Belirsiz Alacak Davaları

2011 yılında yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ile davacının, belirsiz bir alacak miktarı için dava açarak, alacak miktarının tespitini...

AB Türkiye’nin Yerelleştirme Politikasını DTÖ’ye Taşıdı

2 Nisan 2019'da, Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin ilaç ürünlerinin üretimi, ithalatı ve pazarlanması ile ilgili aldığı tedbirler konusunda...

Türkler Arasında İmzalanacak Yerel Sözleşmelerde Yabancı Hukuk Seçimi

Günümüzde, iki Türk gerçek kişi ve/veya tüzel kişi, aralarında imzalayacakları sözleşmelerde, sözleşmeye yabancı bir hukukun uygulanmasını seçmek...

Markanın Kullanılmamasına Haklı Sebep Teşkil Eden Haller

Mevzuat kısıtlamalarının markanın kullanılmamasına haklı sebep teşkil ettiğine dair karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.