E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Covid-19’la Mücadele Kapsamında Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları

Covid-19’la mücadele kapsamında 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) geçici 13. madde eklenmiş,...

Kötüniyet Değerlendirmesinde Yüksek Ayırt Ediciliğe Sahip Markalar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında önceki tarihli marka sahibinin markasının herhangi bir...

COVID-19 Sebebiyle Klinik Araştırmalara İlişkin Alınan Tedbirler

Covid-19 pandemisi nedeniyle, klinik araştırmalar sırasında katılımcılarının haklarının, güvenliğinin ve sağlığının korunmasını sağlamak için birtakım...

Üç Aylık Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması Yürürlüğe Girdi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yargı Yolu

İdareler tarafından verilen kararların yargısal denetimi şüphesiz kararı veren kurumlar da dahil olmak üzere herkesin ihtiyaç duyduğu bir konudur ve...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.