E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İhracat Bedellerini Türkiye’ye Getirme Yükümlülüğü

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ihracat bedelleri hakkında tebliğ uyarınca Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine...

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kurul Kararları

Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda düzenleyici otorite olan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”), 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi...

TÜRKPATENT’TEN Kötüniyetli Tescil Başvurusunun Reddine Dair Karar

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) tarafından verilen yakın tarihli kararda; Türkiye’de...

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Sağlık Sektörü Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile tüm mevzuatlarda sisteme uyumlaştırma çalışmaları yapılmaktadır ve çeşitli devlet kurumları da,...

KVKK’ya Ceza Hukuku Açısından Genel Bakış

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) veri sorumlularına, veri koruma politikalarını kanun hükümlerine...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.