E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Planına Otomatik Katılım Sistemi ile İlgili Değişiklikler

İş Hukuku: Çalışanlar için bireysel emeklilik planına otomatik katılım sistemi ilk olarak 25 Ağustos 2016 yılında yayınlanan Bireysel Emeklilik...

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Şirketler ve Birleşme ve Devralmalar: 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı...

Kişisel Verilerin Korunması - Veri Sorumluları Sicili

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 7 Nisan 2016’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yürürlüğe girdi. KVKK, daha önce Anayasa’da sadece...

Bölge Adliye Mahkemelerini İyileştirmek için Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

İş Hukuku: Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle uygulamaya konulan üç dereceli yeni yargılama sistemine yönelik olarak, 6100 sayılı Hukuk...

Yargıtay Tarafından Benimsenen “Kötüniyet” Kararları

Markalar ve Tasarımlar: Yeni sınai mülkiyet kanunu; fikri mülkiyet varlıkları için yapılan başvurularda, önceki hak sahipleri tarafından yapılan...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.