E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Gıda Reklamlarında Yeni Düzenleme

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile “Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları...

İnternet Üzerinde Yapılan Yayınlara RTÜK Denetimi

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“RTÜK Kanunu”) da değişiklik...

Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması

Markalar ve Tasarımlar: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Yargıtay’ın mülga 556 sayılı KHK dönemindeki içtihatlarıyla ortaya...

Türk Hukukunda Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele: Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket yöneticisi, mesleki hayatı boyunca çeşitli türde cezai sorumlulukla...

Vergi Alanında Getirilen Yeni Düzenlemelere Çok Kısa Bir Bakış

Şirketler ve Birleşme ve Devralmalar: Mart ayının sonunda vergi hukuku açısından oldukça önemli iki kanun kabul edildi. Yapılan düzenlemelerden...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.