E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Yargı Reformu Paketinin Getirdiği Bazı Yeni Düzenlemeler

Son zamanlarda gündemde sıkça yer bulan yargı reformunda ilk adım atıldı. 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe...

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ve Türk Kitle Fonlaması Piyasasına Getirdikleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda 2017 yılında yapılan değişiklikle kitle fonlaması fon toplama aracı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile...

Gelişmekte Olan Sigorta Sektörü

Sigorta sektörü, nüfuz gerçekleştirilememiş potansiyeliyle uzun zamandır ekonominin gelecek vadeden öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Son...

Cerrahi Metot Adımı İle Üretilebilecek Bir Tıbbi Cihaza Patent Verilemez

Avrupa Patent Ofisi (EPO) Temyiz Kurulu, 15/02/2019 tarih ve T 1731/12 Sayılı kararı ile bir tıbbi cihaza ilişkin patent isteminin; isteme konu...

Hukuki Menfaatin Varlığının İspatında Aynı Sektörde Bulunmak Yeterli

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 31.01.2019 tarihli kararında kullanmama nedeniyle markanın iptali talepli davalar için davacının davalı ile aynı sektörde...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.