E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programları Listesi Yayınlandı

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı (“Program”) Türkiye’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından ruhsatlandırılmış ve...

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ile İlgili Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...

Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ("7262 Sayılı Kanun") 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı...

Gelişmiş Ekonomi, İleri Hukuk ve İleri Demokrasi için 8 Başlıkta 80 Öneri

Ülkemizin hukuk ve demokrasi reformuna katkıda bulunmak için Daha İyi Yargı Derneği, 8 başlıkta 80 öneri oluşturarak Sayın Lütfi Elvan ve Sayın...

Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı

23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazete ile 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan üç yeni Cumhurbaşkanı Kararı...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.