E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak ve sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari...

Verilerin Türkiye’de Depolanması Yönünde Gelişmeler

Verilerin Türkiye’de Depolanması Yönünde Gelişmeler     1.Giriş ve Yönetici Özeti Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023),...

Kurumlar Vergisi Oranının Artırılması

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 22.4.2021 tarihli ve 31462...

Karıştırılma İhtimali Ortak Zayıf Unsura Bağlı Olarak Doğar Mı?

Yargıtay, yerel Mahkemelerin davacının markalarıyla ortak olarak “Star” unsurunu içermesi sebebiyle davalı markalarıyla karıştırılma ihtimali...

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Güncellendi

2 Eylül 2020’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) esaslı değişiklikler yapıldıktan sonra, yeni Tıbbi Cihaz Satış,...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.