E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Türk Hukukunda İhtarnameler: Çözüm mü? Daha Fazla Sorun mu?

Türk kanunları uyarınca, dava açmadan evvel ihtarname göndermek, patent haklarının kullanılabilmesi için bir önkoşul teşkil etmemektedir. Bununla...

Bölge Adliye Mahkemesi’nin Yakın Dönemdeki Tartışmalı Kaldırma Kararları

Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) tarafından yakın zamanda birkaç yerel Mahkeme kararları hakkında usuli kaldırma kararları verilmiş olup, gerek kaldırma...

KVKK ve GDPR Kapsamında Veri Koruma Görevlisi

Veri koruma görevlisi (Data Protection Officer), Avrupa Birliği’nde Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında...

Yargıtay’ın Denetim Yetkisi ve Sınırlarına Yakından Bir Bakış

Yargıtay, göreve başladığı 1800’lü yılların ortalarından bu yana Türk yargı tarihindeki en önemli müesseselerden birisi olmuştur. Kuruluşundan bu yana...

Elektronik Bilimsel ve Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuz’u Yayınlandı

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) bilimsel ve ürün tanıtım toplantılarını tanımlamakta ve ruhsat/izin...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.