E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Türkiye'de Taklitle Mücadele Ederken Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye taklit ürünlerin üretimi ve satışının yanı sıra, bunların transit geçişi bakımından da önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türkiye'ye giriş...

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin İlaçlara Yönelik Yerelleştirme Politikası Hakkındaki Kararını Temyiz Etti

Türkiye’de belirli sağlık hizmetleri sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda, hastalara reçete edilen ilaçların...

Tüketicinin Korunmasına İlişkin Ek Yükümlülüklerin Yürürlük Tarihi Yaklaşıyor

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7392 sayılı Kanun ile, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yer alan pek...

Türk Patent ve Marka Kurumu Kısa Markaların Benzerliğine İlişkin Bakış Açısını Genişletti

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/1 maddesi uyarınca gerçekleştirilen benzerlik...

Patentin Zorunlu Lisansa Konu Edilmesi Durumunda Patent Sahibine Ödenecek Bedelin Tespiti

TRIPS madde 31’in bir yansıması olarak önce mülga 551 Sayılı KHK madde 99’da sonra yürürlükteki Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 129 ve devamında...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.