E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Kurumlar Vergisi Oranının Artırılması

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 22.4.2021 tarihli ve 31462...

Karıştırılma İhtimali Ortak Zayıf Unsura Bağlı Olarak Doğar Mı?

Yargıtay, yerel Mahkemelerin davacının markalarıyla ortak olarak “Star” unsurunu içermesi sebebiyle davalı markalarıyla karıştırılma ihtimali...

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Güncellendi

2 Eylül 2020’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) esaslı değişiklikler yapıldıktan sonra, yeni Tıbbi Cihaz Satış,...

Çevrim İçi Reklamcılık Sektörü Hakkında Sektör İncelemesi

Rekabet Kurumu tarafından, Rekabet Kurulu’nun 21.01.2021 tarihli toplantısında çevrim içi reklamcılık sektörü hakkında bir inceleme başlatmaya karar...

Ön İnceleme’ye Dair Önemli Değişiklikler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. HMK’nın yargılamaya getirdiği en önemli değişikliklerden biri...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.