E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen ve 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu...

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Yayınlandı

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 2 Haziran 2020 tarihinde 31499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

COVID-19 Sonrası Yeni Normal Kapsamında Uzaktan Çalışma Uygulaması

Küresel çapta bir yıldan fazla süredir etkilerini gösteren COVID-19 pandemisi, iş hayatı üzerinde de kaçınılmaz biçimde etkili olmuştur. Süreç...

Türk Hukukunda İhtarnameler: Çözüm mü? Daha Fazla Sorun mu?

Türk kanunları uyarınca, dava açmadan evvel ihtarname göndermek, patent haklarının kullanılabilmesi için bir önkoşul teşkil etmemektedir. Bununla...

Bölge Adliye Mahkemesi’nin Yakın Dönemdeki Tartışmalı Kaldırma Kararları

Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) tarafından yakın zamanda birkaç yerel Mahkeme kararları hakkında usuli kaldırma kararları verilmiş olup, gerek kaldırma...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.