E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Haklı Sebeple Fesih Davaları

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Dava Yoluyla Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Ortaklarının sınırlı sorumlu olmasından dolayı en çok tercih edilen...

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

20.03.2023 tarih ve 2/5006 esas numarası ile işlem gören 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun...

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak anılan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 5 Nisan...

Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde Yaratıcı ve Yenilikçi Kadınlar Sahnede!

Her sene Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kuruluşunu temsilen, fikri mülkiyet alanındaki farkındalığı arttırmak amacıyla, 26 Nisan tarihinde...

TÜRKPATENT’in Marka Başvurularında Kötüniyet Değerlendirmesine Işık Tutan DELPHI – DEPLHI Kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) tarafından yakın tarihte verilen bir kararda, DELPHI ve...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.