E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Kısmi İhtiyati Tedbir Kararı ile Orijinal İlacın Fiyat Düşüşünün Önlenmesi

Kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile kendilerine tanınmış patent haklarından yararlanmak isteyen ilaç patenti sahiplerinin, bu haklarından...

Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2024 yılı için...

İnternet Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi, 10.01.2024 tarih ve 32425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.20.2023 tarihli ve 2020/76 E. ve 2023/172 K. sayılı kararıyla 5651...

Sigorta Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Güncel Sorunlar

Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin...

Devlet Malzeme Ofisi Alımlarına İlişkin Yeni İstisna

28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.