E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Jenerik İlaç Firmalarına Karşı Bolar Benzeri Bir Engel

Bolar istisnası, 22 Haziran 2004 tarihinde 551 sayılı Patent KHK'sında yapılan değişiklikle Hukukumuza girmiş ve 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren yeni...

İlaç Geri Ödeme Uygulamaları

Hastaların tedavi masraflarının karşılanması için yürütülen bağış kampanyaları sokakta, internette, kahve almaya gittiğimiz kafelerde sürekli...

İdari Yargılamada Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Sonuçları

Giriş 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 31. maddesinde, İYUK’ta hüküm bulunmayan hususlarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri...

Yargıtay Kararı Işığında Üç Boyutlu Tıbbi Cihaz Şekil Markalarının Tescil Edilebilirliği

Yargıtay yayınlamış olduğu bir kararında üç boyutlu bir tıbbi cihaz şekil markasının tescil edilebilirliğini incelemiştir. Bu yazı, karara ilişkin...

Alkollü İçeceklerin Reklamları için Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Türkiye’de alkollü içeceklerin tüketimini ve satışını teşvik edebilecek reklam, tanıtım vb. faaliyetlerin yapılması her türlü medyada yasaktır. Bu...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.