E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İşverenin İflasının İşçilik Alacaklarının Tahsiline İlişkin Davalara Etkisi Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay, yakın zamanda verdiği 08.02.2022 tarihli ve 2022/64 E., 2022/1438 K. sayılı kararda işçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan bir...

TÜRKPATENT'in Emsal Niteliğindeki Kararında Sanal ve Fiziksel Mal ve Hizmetler Benzer Bulundu

• ABD menşeli bir şirket tarafından, 09, 35 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayan önceki tarihli markaya dayanılarak, 25 ve 35. sınıflardaki...

TÜRKPATENT’in Vulcan Selamı Kararı, Marka Yayıma İtirazlarında Telif Hakkı Sahipliği İddiasının İncelenme Kriterlerine Tutulan bir Işık…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/6 maddesi uyarınca “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını,...

İlaç Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da Değişiklik

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da (“Karar”) Değişiklik Yapılması Hakkında 6932 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23 Temmuz 2023...

Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları

Son yıllarda, teknolojik ilerlemelerle birlikte işletmelerin iş süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve operasyonlarını dijital teknolojilerle...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.