E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Çevrimiçi Marka İhlali Halinde Mahkemelerin Yetki Alanına İlişkin Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Hukuki süreç Söz konusu hukuki sürecin ilk aşamasında, Türkiye'de marka tescillerine sahip yabancı bir şirket olan davacı, davalının ihlal...

NPP Ürünlerine İlişkin Patent Hakkı Sahibi Lehine Verilen Pozitif Karar

Somut uyuşmazlığın detaylarına ve patent sahibi lehine verilen pozitif karara geçmeden evvel istisnai ilaç temin usulüne ilişkin genel bir bilgi...

Reklam Kurulu ve Hijyen Ürünleri Reklamları

Covid-19 pandemi döneminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara paralel olarak hijyen ve sağlık bakım ürünlerine yönelik reklam ve tanıtımlar da sayıca...

Yurt Dışından İlaç Temininde Son Durum

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından yeni “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” (“Kılavuz”) 23.10.2021 tarihinde...

5. Yargı Paketi Kapsamında İcra ve İflas Kanunu’na Getirilen Değişiklikler

5. Yargı Paketi kapsamında 30.11.2021 tarih ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.