E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

EPO Sürecinin Bekletici Mesele Yapıldığı Dosyalarda İhtiyati Tedbir Kararı İhtiyacı

Mevzuatımızda Avrupa Patent Ofisi (“EPO”) nezdinde devam etmekte olan itiraz veya temyiz sürecini, usul ekonomisi ilkesi gereği bekletici mesele...

+18 İbaresi Kullanımının Zorunlu Tutulduğu Tanıtımlar

Reklam Kurulu 2022 Temmuz ayında vermiş olduğu son derece tartışmalı bir kararında bir giyim firmasının internet sitesinin ana sayfasında “Seçtiğim...

Haklı Sebeple Fesih Davaları

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Dava Yoluyla Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Ortaklarının sınırlı sorumlu olmasından dolayı en çok tercih edilen...

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

20.03.2023 tarih ve 2/5006 esas numarası ile işlem gören 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun...

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak anılan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 5 Nisan...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.