E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Turizm Amacıyla Konutların Kiralanmasına İlişkin Gelişmeler

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Kasım 2023 tarihinde Resmi...

TÜRKPATENT’in Tanınmış Markanın Sulandırılması ve Başvuru Sahibinin Kötü Niyetine İlişkin Kararı

TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı SINGER KUMAŞ VE PUNCH YAPIŞTIRICISI marka başvurusunun, tanınmış SINGER markasının sulandırılmasına sebep...

Yargıtay’in Sağlık Ürünleri Markalarına İlişkin Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde Alt Sınıflara Bakış

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (“Yargıtay 11. HD”), 2022 yılında 5. sınıftaki malları kapsayan markalara ilişkin verdiği kararların bir kısmında alt...

Eserin Sahibinin Hususiyetini Taşıması - Selvi Boylum Al Yazmalım

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2022 tarih ve 2020/8509 E. 2022/3996 K. sayılı kararı, hem eserin alametleri ve eserlerin sahibinin hususiyetini...

Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları

Anonim şirketlerin yönetiminde, sermaye ve oy üstünlüğünü elinde bulunduran çoğunluk pay sahipleri tarafından, azınlık pay sahipleri aleyhine ve...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.