E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İdari Yargılamada Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Sonuçları

Giriş 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 31. maddesinde, İYUK’ta hüküm bulunmayan hususlarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri...

Yargıtay Kararı Işığında Üç Boyutlu Tıbbi Cihaz Şekil Markalarının Tescil Edilebilirliği

Yargıtay yayınlamış olduğu bir kararında üç boyutlu bir tıbbi cihaz şekil markasının tescil edilebilirliğini incelemiştir. Bu yazı, karara ilişkin...

Alkollü İçeceklerin Reklamları için Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Türkiye’de alkollü içeceklerin tüketimini ve satışını teşvik edebilecek reklam, tanıtım vb. faaliyetlerin yapılması her türlü medyada yasaktır. Bu...

Aşıya Erişmenin Önündeki Gerçek Engel Patent Hakları mı?

Pandeminin etkisinin azalmaya başladığı ve hayatın yavaş yavaş normal seyrine döndüğü bugünler, Covid-19 pandemisinden çıkarılabilecek derslere bakmak...

İhbar Süresinde İş Arama İzni

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri haklı neden olmadığı sürece taraflarca ihbar öneline uyularak feshedilebilir. İş Kanunu’nun 27. maddesinde çalışanın...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.