E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından tıbbi cihaz sektöründeki son yıllardaki gelişmeler ile birlikte pazarın mevcut durumunu ortaya...

Önceki Bir Markaya Dayanan Müktesep Hak İddiasının Kabulü İçin Kullanım Kriteri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21.12.2022 tarihli ve 2021/5302 E., 2022/9311 K. sayılı kararında bölge adliye mahkemesinin, davacının 44. sınıfta...

Torba Kanun ile İlaç Mevzuatında Değişiklikler

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (“1262 sayılı Kanun”) ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nundaki (“3359 sayılı...

İşgücü Piyasalarında Rekabetin Sınırları: Çalışan Ayartmama Anlaşmaları ve Yan Sınırlama Savunması Açısından Bir Analiz

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) işgücü piyasalarına yönelik rekabet ihlalleri nedeniyle ilki 2021 yılında olmak üzere birbiri ardına başlattığı...

Küresel FRAND Davalarındaki Yargı Yetkisi Çatışmaları ve AB'nin TRIPs’e Aykırılık İddiasıyla Çin Aleyhinde Yaptığı WTO Şikayeti

Çin mahkemeleri tarafından verilen ve standarda esas patentlere (“SEP”) ilişkin yargılamaların taraflarının birbirlerine karşı farklı ülkelerde dava...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.