E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

SEP: Teknoloji Odaklı Dünyada Yön Bulmak

Standarda esas patentler (“SEP” ya da “SEP”ler), bir buluşun münhasır kullanımını sağlayan patent hakları ile buluşun ilgili pazarda yaygın ve zorunlu...

Tefhimden İtibaren Kanun Yoluna Başvuru Hakkında Anayasa Mahkemesi’nin Güncel Kararı

Giriş Türk hukukunda mahkeme kararlarına karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri kural olarak gerekçeli kararın taraflara...

Basın İş Kanunu’ndaki Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemi Değişti

5953 sayılı Basın Sektöründe İşveren ve İşçi İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Basın İş Kanunu”) gazetecilerin çalışma usul ve esaslarını...

TÜRKPATENT’in Tanınmış Marka Kaydı Uygulamasında Son Gelişmeler

2020 yılında Yargıtay, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“TÜRKPATENT”) tanınmış markaların kaydı için sicil oluşturma yetkisinin olmadığına karar...

Türk Hukukunda Avrupa Patentlerinin Korunması ve Tecavüz Durumunda Zararın Tazmini

Avrupa Patentlerinin Türkiye'de Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") uyarınca, Türkiye'nin...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.